Så satsar företag på sina anställdas trygghet

Det kommer gång på gång rapporter om att folk känner sig otrygga på jobbet. Det är dessutom ett problem som sträcker sig över flera branscher. Nu tittar företagen på flera åtgärder för att de anställda ska få en tryggare miljö. Men vad är det exakt de gör?

Att säga att personlarm och trygg arbetsmiljö hör ihop är en självklarhet. Om du har ett arbete där du ofta arbetar ensam är det viktigt att du snabbt kan meddela vid en hotfull situation. Meningen är att hjälpen bara ska vara ett knapptryck bort. Det spelar ingen roll vilken typ av miljö du befinner dig i.

Många branscher är idag utsatta

Idag ser vi en ökning av hot och våldsdåd på arbetsplatser som historiskt sätt inte varit så utsatta. Det gäller till exempel tågvärdar och biljettkontrollanter. Även busschaufförer utsätts för fler hot idag än vad som rapporteras om tidigare. Många arbetsgivare har därför gett sina anställda kroppskameror för att verka förebyggande. Rapporterna säger också att det har gett en önskad effekt. Det är inte bara användbart på jobbet utan även som fällande bevisning i en eventuell rättegång.

Viktigt för den mentala hälsan

Det finns många negativa konsekvenser med att människor känner sig otrygga på jobbet. Eftersom det är ett växande problem är det också många som har börjat vända sig till politikerna för fler åtgärder på nationell nivå. Att inte känna sig trygg på sin arbetsplats har negativa effekter på den mentala hälsan och leder ofta till att de anställda säger upp sig. Därför är det viktigt att samhället kommer till rätta med detta så snart som möjligt.

Ökad stress i flera branscher

En vardag med hot och otrygghet är väldigt stressande och påfrestande. Det vittnar till exempel handelsbranschen om. Många kunder saknar respekt för de anställda och vi har även en situation där butiksrånen ökar. En sak är säker och det är att ingen sitter på en enkel lösning. Det gäller både för politikerna och arbetsgivarna. Men att ge sina anställda bra utrustning och personlarm är en bra början. Nu gäller det att fortsätta med åtgärder och inte sopa problemen under mattan.