Därför äventyras patientsäkerheten vid brist på vårdpersonal

Väntelistorna är milslånga och fylls ständigt på. Arbetssituationen på många vårdinrättningar är ohållbar. Det medför att säkerheten för patienten sätts på spel.

Det råder en stor brist på vårdpersonal på landets vårdinrättningar. Bortglömda remisser, uppskjutna kontroller och sena provsvar är i dag vardagsmat inom vården. Det är otroligt viktigt med vårdbemanning för patienternas skull men även för sjukvårdspersonalen. När det råder personalbrists går det inte att erbjuda patienter en högkvalitativa och säker vård. Det blir en fara för patienterna och en ökad risk för att olika vårdskador ska uppstå.

Dåliga arbetsförhållanden för vårdpersonal

Barnmorskor slutar på grund av dåliga arbetsvillkor, sjuksköterskor och läkare slutar för att de inte får någon semester eller för att arbetsbelastningen är på tok för hård. Den stora bristen på personal har gjort att det också råder en brist på vårdplatser enligt Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det är i dagsläget en stor avsaknad av sjuksköterskor, specialistläkare och psykologer. IVO:s uppfattning kring detta är att det uppstått en uppgivenhet hos vårdpersonalen runt om i landet.

“Det är stor brist på sjuksköterskor, men även specialistläkare och psykologer.” Läs mer här

Bemanning av vården

Att vården fungerar är a och o för att kunna upprätthålla en bra patientsäkerhet. Det är viktigt att se över arbetssätten och se till att det finns tillräckligt med vårdpersonal. Vårdbemanning kan vara en lösning på detta problem. Kompetent vårdpersonal kan via vårdbemaning hittas till olika vårdgivare och vårdinrättningar och därmed undvika att det inte finns behörig personal.