Fler företag satsar på coachande ledarskap – ta del av tipsen!

På senare tid har konceptet med så kallat coachande ledarskap vuxit sig starkt bland svenska företag. Det handlar om att chefen eller ledaren uppmuntrar och lyfter personalen på arbetsplatsen. Ett motiverande engagemang som lönar sig på dels det individuella planet, dels för hela företaget.

Här får du konkreta tips på hur du blir en bra coachande chef, eller hur du bygger upp ett coachande ledarskap i organisationen. Häng med och lär dig mer om det framgångsrika upplägget!

Vad innebär coachande ledarskap?

Att motivera personalen och bygga upp en trygg arbetsplats låter så klart bra, men det är inte lika lätt i praktiken. Därför har det coachande ledarskapet vuxit fram som en genomtänkt strategi där chefer lär sig att arbeta uppmuntrande för att stärka enskilda individer.

Det konkreta syftet med ett coachande förhållningssätt är att få fram självständiga medarbetare som tar ansvar för det egna arbetet, men också för verksamheten. Med lite filosofiska termer handlar det coachande förhållningssättet om att frigöra personalens högsta potential för att dennes arbete ska generera i maximal effektivitet.

Du som önskar bli en mer coachande chef bör börja med att se till de olika individerna på arbetsplatsen. Det handlar om att anpassa coachingen så att den passar dina medarbetare och deras olika egenskaper. Tänk på att driva ett nära samtal med din personal där du motiverar till lösningsorienterade initiativ och eget tänkande.

Lyssna och motivera

En klurig kombination med det coachande förhållningssättet i rollen som chef är att lyssna samtidigt som du ska agera uppmuntrande. Det är alltså en form av aktivt lyssnande där du stöttar och lyfter motiverande saker i rätt skede. Exempelvis att uppmärksamma de bra saker personen i fråga gör och bidra med konstruktiv kritik utifrån de positiva bitarna. Det är viktigt att medarbetaren känner sig förstådd och har förtroende samt tillit att föra nära samtal med dig som chef.

Utbilda chefer i coachande ledarstil

Du som leder underordnade chefer har flera alternativ för att inspirera till ett mer coachande förhållningssätt i företaget. Ett bra tips är att skicka chefer på nischade utbildningar inom just coaching och ledarskap. Det är en ledarstil som du arbetar in dels genom upplärning, dels genom erfarenhet. Kurser inom ämnet är en mycket effektiv start för ledare som ska påbörja den nya coachande ledarstilen.