Därför anställer fler utländsk arbetskraft

I dagsläget är det svårt för många företag att hitta arbetstagare med rätt kompetens. Det beror mest på att det inte finns tillräckligt med folk. Därför väljer fler utländsk arbetskraft. När du ska anställa utländsk arbetskraft är det dock viktigt att allt går rätt till.

Förutom att det finns behov av bra arbetskraft är det även fler utländska medborgare utanför Europa som väljer att invandra till Sverige för att kunna arbeta. När det handlar om att anställa utländsk arbetskraft är det dock lite andra regler som gäller. Det är främst migrationsrätt som du bör ha koll på.

Migrationsrätt är ett stort rättsområde

Migrationsrätt är ett rättsområde som är väldigt brett och det rör utländska medborgares rätt att vistas och arbeta i Sverige. Om du tycker att det är krångligt med migrationsrätt och allt som rör arbetstillstånd kan du anlita en advokat som guidar dig rätt.

Kontrollera arbetstagaren

När du ska anställa en utländsk medborgare behöver den personen i de allra flesta fall ha ett arbetstillstånd. Du behöver även annonsera ut tjänsten som du ska tillsätta innan du kan avtala om någon anställning med en arbetstagare. Du som ska anställa en person som har utländskt medborgarskap behöver kontrollera att personen ifråga har rätt att vistas i Sverige. När du anställer behöver du även meddela Skatteverket om själva anställningen. Det är viktigt att kontrollen av arbetstagaren inte görs på ett diskriminerande sätt. För att inte diskriminering ska uppstå är det viktigt att du som arbetsgivare inte fattar några beslut kring arbetstagarens rätt att vistas i Sverige baserat på utseende, etniskt ursprung eller språkkunskaper.

Förebygg kulturkrockar på arbetsplatsen

Förutom det praktiska är det viktigt att försöka undvika och förebygga att det sker kulturkrockar på arbetsplatsen. Det kan vara en fördel att utse en handledare till den nyanställda utländska medborgaren. Det är även bra att lägga fokus på frågor som rör arbetskultur, rutiner och sociala samspel för att underlätta för alla inblandade parter. Det är betydelsefullt att ta ett arbetsgivaransvar när det gäller utländsk arbetskraft. Att det finns utländsk arbetskraft är bra för svenskt näringsliv som skriker efter kompetenta personer. Anställa utländsk arbetskraft:

  • Personer från länder utanför EU behöver arbetstillstånd.
  • Arbetsgivaren ska kontrollera rätten att vara och arbeta i Sverige.
  • Platsen som ska tillsättas måste annonseras ut innan arbetstagaren anställs.
  • Kontrollera vilka skatteregler som gäller.