Återvinn gamla IT-produkter och rädda miljön

Allt fler företag ser över sin teknik och tänker på miljön genom att återvinna gamla IT-produkter och köpa in begagnade mobiler och datorer till sina anställda istället för att slänga ut pengar på nya saker. Enligt en rapport från TCO Development, som certifierar IT-produkter ur ett hållbarhetsperspektiv, visar att 53% av de undersökta företagen har en policy för att återanvända IT-utrustning. Dessutom har 40% av företagen i rapporten en policy för att köpa in begagnad IT-utrustning.

Företag spelar en viktig roll i att minska miljöpåverkan från IT-utrustning, eftersom de är stora konsumenter av teknikprodukter. Genom att använda redan använd IT-utrustning och begagnade mobiler kan du minska avfallet och på så sätt minska klimatpåverkan från produktionen av nya produkter. Dessutom kan du spara pengar på att köpa begagnade produkter istället för att alltid köpa nya. Du och dina medarbetare kommer bli förvånade över hur bra återanvända datorer och mobiler faktiskt fungerar och hur de presterar lika bra som en sprillans ny produkt. Dessutom finns det företag som specialiserar sig på att fixa till äldre IT-produkter, slår in dem i nya förpackningar och får dem att se helt nya och fina ut.

Varför är det viktigt att fler företag börjar med begagnad IT och återvinna sin teknik?

  • Minskad miljöpåverkan – Genom att återanvända äldre IT-utrustning kan ditt företag minska den miljöpåverkan som annars skulle uppstå från produktion av nya produkter. En mobiltelefon kan exempelvis innehålla sällsynta metaller som kräver energi- och resurskrävande utvinning.
  • Ekonomiskt fördelaktigt – Att köpa begagnade produkter kan vara ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ till att köpa nya produkter. På så sätt kan verksamheten lägga pengar på viktigare saker som investeringar och framtidsvisioner.
  • Positiv företagsimage – Fler och fler konsumenter letar efter hållbara företag och vill gärna stödja företag som tar ansvar för miljön. Genom att återvinna IT-utrustning kan du visa att du tar hållbarhet på allvar och på så sätt skapa en positiv bild av verksamheten.

Varför är det viktigt att tänka på miljön speciellt som företag?

Företag har vanligtvis ett samhällsansvar för att minska sin miljöpåverkan. Genom att tänka på miljön kan företag bidra till en mer hållbar framtid och samtidigt visa att de tar sitt samhällsansvar på allvar.

Hur folk ser på företaget är också viktigt för att attrahera kunder, investerare och medarbetare. Genom att visa att man tar hållbarhet på allvar kan företaget därmed dra nytta av det på lång sikt. Och genom att minska sin miljöpåverkan kan företagen lägga ner mer kraft, energi och pengar på kärnverksamheten. Exempelvis kan energieffektivisering och återvinning av material minska kostnader för el och råmaterial. Utöver detta bör företaget använda molntjänster. Molntjänster kan minska behovet av fysisk utrustning och därmed minska miljöpåverkan från produktion och avfall.

Dra nytta av miljötänket

I takt med att konsumenter blir allt mer medvetna om hållbarhet, blir det också viktigare för företag att tänka på miljön och ta ansvar för sin miljöpåverkan. Genom att köpa in IT-utrustning och dessutom köpa den begagnad samt satsa på energieffektivitet kan du minska ditt företags miljöpåverkan.