Använd dig av employer branding på företaget

Något som allt fler företag pratar om och börjar satsa på är employer branding. Som begrepp kan detta dock kännas lite oklart och svårt att förstå, och är man inte redan insatt kan det vara svårt att gissa sig till innebörden. Men i själva verket är det inte särskilt knepigt att vare sig förstå sig på eller att genomföra.

Employer branding är engelska för ”varumärkesutveckling som arbetsgivare”, och syftar alltså på hur du påverkar folks uppfattning av dig – inte som leverantör av produkter och tjänster, utan som arbetsgivare. Detta kan ta sig uttryck på många olika sätt, till exempel ger ett bra lunchrum med kaffemaskin företag en mycket bättre plats att arbeta och trivas på. Det behöver inte heller vara orimligt dyrt, då du kan välja att hyra in maskinen för en lägre månatligt kostnad istället för att köpa den. Just den här typen av miljöer där personalen kan få ta det lugnt en stund och vara sociala anses vara en av de största faktorerna för trivsel på jobbet.

Anledningar att fokusera på employer branding

Fördelarna med att lägga fokus på employer branding är stora: du har det helt enkelt lättare att både rekrytera och att behålla bra personal om din befintliga personalstyrka har det bra på jobbet och du har ett gott rykte som bra arbetsgivare. Om din personal inte trivs är de ofta benägna att leta efter en möjlighet att istället börja jobba hos en av dina konkurrenter – även om lönen inte är bättre. Om ditt företag får ett dåligt rykte som sprider sig till allmänheten kan det också innebära att fler väljer att anlita eller köpa från någon annan i branschen istället.

Fler saker som du kan göra

Utöver att göra arbetsplatsen trivsam med bra lunch- eller fikarum är det också viktigt att se till så att personalen får bra möjligheter till välmående genom sådant som att respektera deras olikheter och att ha en fungerande HR-avdelning som de kan lita på. Försök även att uppmuntra en miljö av ömsesidig respekt, där du och dina anställda litar på varandra – bland annat genom att kommunicera med varandra och visa respekt för varandras tid.